Pochodzące z Polski opiekunki osób starszych pracują w Niemczech na różnych warunkach. Najczęstszą formą ich zatrudnienia jest delegowanie. Jest to zarazem najbardziej przyjazny model wykonywania tego zawodu, który wiąże się z licznymi przywilejami. Zwolnienie lekarskie dla opiekunek osób starszych w Niemczech w trakcie choroby, także płatne przysługuje, jeśli opiekunka opłaci dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Zasady pracy w opiece w Niemczech

Jeśli chcesz pracować w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech, nie musisz ani zakładać własnej działalności gospodarczej, ani decydować się na pracę w oparciu o niemieckie przepisy prawa. Możesz podjąć zatrudnienie za pośrednictwem firmy, która zajmuje się delegowaniem pracowników do pracy za granicą. Rozwiązanie to ma wiele korzyści. Przede wszystkim każdy z nas najlepiej zna przepisy polskiego prawa i zasady, którymi się ono kieruje. Nie natkniesz się także na problemy językowe. Umowa spisana będzie w języku polskim – nic nie powinno Cię zaskoczyć.

Przywileje

Przepisy prawa Unii Europejskiej gwarantują każdej osobie oddelegowanej do innego państwa członkowskiego szereg przywilejów. Przede wszystkim opiekunka osób starszych współpracująca z firmą świadczącą usługi w Niemczech nie musi starać się o uzyskanie pozwolenia na pracę ani składać wniosku o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich zawodów, a jeśli chodzi o Niemcy to część zawodów obwarowana jest szczególnymi wymaganiami.

Firma w imieniu opiekunki nadal będzie opłacać składki na zabezpieczenie społeczne w kraju pochodzenia, co oznacza, że opiekunka pozostanie objęta systemem zabezpieczenia społecznego w Polsce. Jest to szczególnie istotne przy przejściu na emeryturę. Opiekunka pracująca jako pracownik delegowany nie będzie miała do czynienia z instytucjami zabezpieczenia społecznego z różnych krajów. Sprawa jej emerytury nie będzie leżeć w kompetencjach urzędów kraju przyjmującego (w tym wypadku  Niemiec), a wyłącznie w gestii ZUS. Swoje uprawnienia do emerytury opiekunka osób starszych, nawet jeśli pracowała w Niemczech, będzie musiała potwierdzić wyłącznie w Polsce.

Zwolnienie lekarskie dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Jeśli pracujesz w Niemczech jako opiekunka osób starszych i współpracujesz z polską firmą świadcząc usługi w ramach oddelegowania, to w razie choroby stosować musisz się do rodzimych przepisów. Jeżeli jesteś chora, to powinnaś udać się do lekarza. Musisz od niego pobrać zwolnienie lekarskie tj. zaświadczenie ZUS-ZLA (popularne L4) lub jego niemiecki odpowiednik. W terminie 7 dni od daty ustalenia niezdolności do pracy druk powinien być dostarczony do polskiej firmy. Druk wystawiany jest w trzech egzemplarzach. Z pozostałych dwóch jeden powinien trafić do ZUS, a drugi pozostaje u lekarza.

Pamiętaj! Jeśli weźmiesz zwolnienie lekarskie w Polsce, to nie możesz w czasie jego trwania świadczyć usług w Niemczech. 

Płatne zwolnienie lekarskie dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Większość delegowanych do pracy w Niemczech opiekunek osób starszych pracuje w oparciu o umowę zlecenie. Ta forma zatrudnienia nie jest objęta obowiązkową składką chorobową. W przypadku jej nieopłacania wolne z powodu problemów zdrowotnych będzie nieodpłatne. Warto więc podczas podejmowania pracy zadeklarować chęć odprowadzania składki chorobowej. Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi jedynie 2,45% podstawy. Każdy profesjonalna firma w trakcie załatwiania formalności przy podpisywaniu umowy zapytać zleceniobiorcę o chęć opłacania tej dobrowolnej składki.

zwolnienie lekarskie dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Fotolia.pl © Andrey Popov

© 2015-2019 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork