Czas spędzony z podopiecznym upływa również na rozmowach. Dlaczego więc nie opowiedzieć o Polsce? W naszym cyklu przybliżamy historie polskich miast. Ich zdjęcia znajdują się także w kalendarzach CareWork, które podarowaliśmy wszystkim naszym seniorom. Zachęcamy do lektury.

W lipcu, w kolejnym odcinku naszego cyklu „OPOWIEDZ O POLSCE!”, odwiedzimy po raz drugi Poznań. I nie ma w tym nic zaskakującego, bo stolica Wielkopolski pełna jest zachwycających miejsc. Poznań warto poznać!

 

Poznański Stary Rynek to centralny plac w mieście i trzeci, po krakowskim i wrocławskim, największy rynek w Polsce. Słynie z zabytkowych kamienic i okazałego ratusza w swoim centralnym punkcie. W południe, biciu ratuszowego zegara towarzyszy trykanie się rogami dwóch mechanicznych koziołków. Latem na rynku rozkwitają restauracyjne ogródki. I życie towarzyskie toczy się tu wtedy do późnej nocy. Poza uroczymi, kolorowymi kamieniczkami i ratuszowymi koziołkami, na rynku uwagę zwracają również fontanny. Znajdują się tu aż cztery: Fontanna Prozerpiny, Fontanna Neptuna, Fontanna Marsa i Fontanna Apollina.

My, jako główny motyw naszej opowieści o Poznaniu, wybraliśmy tę ostatnią, odsłoniętą w swoim aktualnym kształcie nie tak dawno, bo w 2002 roku – fontannę Apollina. Fontanna znajduje się u wylotu ulic Świętosławskiej i Wodnej. Została postawiona w miejscu jednej z czterech studzienek, które jeszcze w XIX wieku zaopatrywały mieszkańców Poznania w wodę. Studzienki te zostały zlikwidowane razem z wprowadzeniem do miasta wodociągów.

W trakcie powojennej odbudowy rynku, pojawiła się koncepcja, aby odtworzyć studzienki, ale wyłącznie jako elementy estetyczne Starego Rynku. Pomysł ten jednak nie został wtedy urzeczywistniony. Pojawiał się w późniejszych latach, ale mimo stworzenia makiet długo czekał na realizację. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do tematu wróciło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Poznaniu. Ówczesny Miejski Konserwator Zabytków – Witold Gałka pozyskał nawet mecenasa dla tego projektu. Został nim prezes firmy developerskiej „Unia Wspólnego Inwestowania”. Po śmierci Witolda Gałki udało się kontynuować prace. Ich najtrudniejszą częścią było zebranie dokumentacji, która stanowiłaby podstawę do rekonstrukcji, niestety zostało niewiele śladów. Rozważano zatem różne wersje odtworzenia fontann. Ostatecznie zwyciężył koncept związany, z wykorzystaną już w zdobnictwie poznańskich studzienek w XVII wieku mitologią. Po latach idea doczekała się materializacji. W 2001 roku ogłoszono konkurs na projekt rekonstrukcji studzienek. Warunkiem koniecznym było odwzorowanie ośmiobocznych cembrowin z kamienia i umieszczenie na słupie w centrum rzeźby mitycznego patrona danej fontanny.

Do konkursu na projekt Fontanny Apollina, zaproszono pięciu rzeźbiarzy, ale swoje prace konkursowe przedstawiło tylko dwóch z nich. Komisja wybrała zamysł prof. Mariana Koniecznego z Krakowa i przystąpiono w końcu do realizacji projektu. Niestety po raz kolejny Apollin musiał wykazać się cierpliwością i poczekać na inaugurację. Odsłonięcie fontanny, które zaplanowano na koniec czerwca 2002 roku, ze względu na problemy ze ściągnięciem piaskowca pod cembrowinę, zostało opóźnione o kilka tygodni. Fontannę udało się jednak w końcu ukończyć i od tego momentu piękny Apollo – opiekun muz i sztuk spogląda na wspaniały poznański rynek.

Jeśli chcecie opowiedzieć o Poznaniu swoim podopiecznym, pomoże Wam w tym niemiecka wersja tekstu:

 

Der alte Markt in Posen ist ein zentraler Punkt der Stadt und gehört zu den drei größten Märkten in Polen. Er ist besonders für seine historischen Wohnhäuser und für das prächtige Rathaus bekannt. Wie wir schon in der Beschreibung des März-Kalenderfotos erwähnt haben – pünktlich um 12:00 Uhr mittags, wenn die Rathausuhr schlägt, erscheinen auf dem Turm zwei Ziegenböcke, die mit den Hörnern gegeneinanderstoßen.

Im Sommer blüht hier das gesellschaftliche Leben auf. Zahlreiche Restaurantgärten laden zu netten Freunde- und Familientreffen ein. Für Aufsehen sorgen neben den bunten Mietshäusern und den beliebten Ziegenböcken auch die kunstvollen Springbrunnen. Hier sind es sogar vier: der Proserpina-Brunnen, der Neptunbrunnen, der Marsbrunnen und der Apollobrunnen. Als Hauptmotiv unserer Geschichte über Posen haben wir den letzten Brunnen gewählt. In seiner jetzigen Form wurde er vor nicht allzu langer Zeit enthüllt, denn im Jahr 2002. Der Apollobrunnen befindet sich am Ende der zwei Straßen – Świętosławska und Wodna. Der Springbrunnen steht heute am gleichen Ort, wo noch im 19. Jahrhundert die Einwohner von Posen mit Wasser versorgt wurden. Nach der Einführung des städtischen Wasserwerkes wurden die Brunnen entfernt.

Während des Wiederaufbaus des Marktes nach dem Krieg wollte man die Brunnen nachbilden. Die rekonstruierten Skulpturen sollten jedoch nur als ästhetische Elemente des alten Marktes auftreten. Das Konzept wurde zu diesem Zeitpunkt nicht durchgesetzt. Die Idee trat wieder in den späteren Jahren auf. Trotz der Erstellung von Projekten und Vorlagen wartete sie noch lange auf die Umsetzung. Ende der neunziger Jahre widmete sich die Gesellschaft für Denkmalpflege in Posen wieder diesem Thema. Der damalige städtische Denkmalpfleger Witold Gałka hat für dieses Projekt sogar einen Unterstützer gewonnen. Nach dem Tod von Witold Gałka wurden die Arbeiten fortgesetzt. Die größten Schwierigkeiten bestanden darin, die Unterlagen zu sammeln, die als Grundlage und Muster für den Wiederaufbau dienen würden. Leider waren nur noch wenige Spuren vorhanden, daher wurden verschiedene Versionen der Brunnenrekonstruktion in Betracht gezogen. Schließlich gewann das Konzept, das mit Mythologie verbunden war. Dieses Motiv der Verzierung wurde bereits im 17. Jahrhundert für die Brunnen in der Stadt verwendet. Nach vielen Jahren ist die Idee verwirklicht worden. Im Jahr 2001 wurde ein Wettbewerb für das Brunnenrekonstruktionsprojekt ausgeschrieben. Für die Teilnehmer galt die Voraussetzung, die achteckigen Brunnenauskleidungen zu reproduzieren und auf der Säule die Skulptur eines mythischen Schutzpatrons des bestimmten Brunnens zu platzieren.

Fünf Bildhauer wurden zum Wettbewerb für das Apollobrunnen-Projekt eingeladen, aber nur zwei von ihnen präsentierten ihre Wettbewerbsarbeiten. Die Jury entschied sich für die Idee von Professor Marian Konieczny aus Krakau und schließlich wurde das Projekt gestartet. Leider musste Apollo erneut Geduld zeigen und auf die Einweihung warten. Die Enthüllung des Brunnens, die für Ende Juni 2002 geplant war, verzögerte sich aufgrund von Problemen mit der Entfernung des Sandsteins unter der Brunnenauskleidung um mehrere Wochen. Der Brunnen wurde jedoch endgültig fertiggestellt, und von diesem Moment an blickt der schöne Apollo – der Beschützer der Musen und Künste – auf den wundervollen Posener Markt.

 

Zachęcamy również do wizyty w naszym biurze w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 84. Wspólnie poszukamy dobrych ofert pracy. Wybrane z nich zobaczyć można również na naszej stronie: https://www.carework.pl/praca/opieka-niemcy/

 

PRACA W OPIECE W NIEMCZECH – OPOWIEDZ O POLSCE!

© 2015-2019 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork