Pracujecie w Niemczech i właśnie przypomnieliście sobie, że niedługo – w tym roku konkretnie 2 maja – upływa ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego? Rodzina informuje, że właśnie przyszedł PIT dla opiekunek od Waszej agencji, a Wy jesteście własnie na zleceniu? Nie załamujcie rąk i nie kupujcie biletu na najbliższy autokar, który zawiezie Was z powrotem do kraju, prosto pod drzwi rodzimego urzędu skarbowego. W końcu mamy XXI wiek i co najmniej trzy sposoby na rozliczenie się w formie mnie lub bardziej zdalnej.

1. Skorzystaj z PRF!

Najłatwiejszą formą dopełnienia swojego obowiązku względem skarbówki jest skorzystanie ze stosunkowo nowego narzędzia, jakim jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR). Aby to zrobić wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz kilka newralgicznych danych, o których przeczytacie poniżej. Propozycję już wypełnionego PIT-u, z możliwością edytowania, znajdziemy na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr. Skorzystać możemy z niej, jeśli składamy PIT-37 lub PIT-38. Odpowiedni dokument wybieramy z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu, a następnie:

  • wybieramy formę rozliczenia (indywidualne lub ze współmałżonkiem);
  • podajemy nasz PESEL lub NIP, imię i nazwisko oraz datę urodzenia;
  • potwierdzamy te dane wpisując kwotę przychodu uzyskanego w tym roku podatkowym, w którym się rozliczamy, czyli w naszym przypadku kwotę przychodu z roku 2016. Aby ją uzyskać musimy mieć przy sobie PIT-11, który dostaliśmy od pracodawcy (lub pracodawców, jeśli w danym roku było ich więcej niż jeden).
PIT dla opiekunek w Niemczech - przekaż 1% podatku

Fotolia.pl © piaskun_

Po prawidłowym uzupełnieniu powyższych danych na naszym komputerowym ekranie pojawi się wstępnie wypełniony PIT. Musimy jedynie wskazać odpowiedni urząd skarbowy. Nie musimy nawet pamiętać jego adresu – z łatwością wyszukamy go dzięki rozwijalnej liście. Jeśli chcemy lub możemy, zeznanie uzupełniamy także o przysługujące nam ulgi. Istnieje też możliwość wskazania – co z całego serca polecamy – na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Ostatnim krokiem jest oczywiście wysłanie gotowego PIT-u. Konieczne będzie podanie kwoty przychodu uzyskanego w poprzednim roku, czyli 2015. Znajdziemy ją w naszym wcześniejszym zeznaniu lub zeszłorocznych PIT-11. Dokument wysyłamy przez Internet, a za pośrednictwem adresu e-mail otrzymujemy link, pod którym sprawdzimy, czy wszystko poszło zgodnie z planem i pobierzemy urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

2. Zainstaluj e-Deklaracje

Drugą możliwością złożenia rocznego zeznania bez konieczności wychodzenia z domu, jest skorzystanie z aplikacji e-Deklaracje udostępnionej przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem strony internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. Właściwy program pobieramy i instalujemy na naszym komputerze, a następnie postępujemy zgodnie z wyświetlaną krok po kroku instrukcją. Program e-Deklaracje jest podobny do PFR w zakresie podstawowych danych, które potrzebne będą nam do złożenia deklaracji PIT, ale jego zasadniczą różnicą jest to, że formularz deklaracji nie będzie w ogóle wypełniony. Wszystkie dane (dochód, przychód, zaliczki na podatki, itp.) wpisać będziemy musieli sami, ręcznie, choć oczywiście działania o charakterze matematycznym program wykona sam, co niewątpliwie jest dużym plusem i uchroni nas przed rachunkową pomyłką. PIT dla opiekunek w Niemczech - rozlicz się na odległość!PIT dla opiekunek w Niemczech wypełniony za pośrednictwem e-Deklaracji składamy przez Internet. Za jego pośrednictwem otrzymamy informację o poprawności złożenia PIT-u i pobierzemy UPO.

Poza programem e-Deklaracja w Internecie znajdziemy także szereg innych programów ułatwiających wypełnienie zeznania podatkowego. Jednakże, od odpisane powyżej, oficjalnej, ministerialnej aplikacji, różnią się one tym, że gotowy formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej). Oczywiście z programów takich można korzystać, przestrzegamy jednak przed wybieraniem ich na chybił-trafił. Skorzystajmy ze sprawdzonych źródeł i zaufanych stron internetowych.

3. PIT dla opiekunek w Niemczech możesz rozliczyć tradycyjnie

Trzecią opcją złożenia deklaracji podatkowej na odległość, nie wymagającą osobistej wizyty w urzędzie skarbowym, ale tym razem zakładającą konieczność wyjścia z domu (na najbliższą pocztę) jest albo całkowicie analogowe (czyli ręcznie i długopisem) wypełnienie formularza PIT – który jednakże musimy mieć przy sobie, co na pewno stanowi pewną trudność – albo skorzystanie ze wskazanej powyżej opcji wypełnienia zeznania przez Internet i wydrukowania oraz podpisania gotowego dokumentu.

W każdym z tych przypadków PIT należy nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A. (jeśli przebywamy w kraju) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie

PIT dla opiekunek w Niemczech - formularze

Fotolia.pl © Pio Si

członkowskim Unii Europejskiej, wówczas będziemy mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego. W opisanej sytuacji za datę złożenia rozliczenia uznaje się datę stempla pocztowego. Co ciekawe, deklaracje podatkowe można także złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

Na koniec pamiętajmy jeszcze o tym, że nie tylko nasz PIT dla opiekunek w Niemczech powinien zostać rozliczony i dotrzeć do skarbówki w wyznaczonym terminie do 2 maja 2017 roku włącznie. To samo dotyczy niedopłaty, jeśli konieczność jej zapłacenia wynika z naszego zeznania. Dopłatę możemy przelać na konto urzędu za pośrednictwem przelewu elektronicznego.

© 2015-2018 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork