Z różnych stron docierają do nas zapewnienia, że bardzo polubiliście piękne walizki marki Ochnik, które rozdawaliśmy (i wciąż rozdajemy) za Waszą pracę rozpoczętą w ubiegłym roku. Dla nas to też była przyjemność! Postanowiliśmy więc – kontynuujemy! Zainteresowani? Poznajcie najważniejsze zasady programu lojalnościowego „Dziękujemy, że jesteście z CareWork” – edycja 2019.

2018 czy 2019, który program lojalnościowy Cię dotyczy?

 • Każda współpracująca z CareWork osoba może być aktywnym uczestnikiem tylko jednej edycji programu. Jeśli jednak w dniu 1 stycznia 2019 roku byłaś (-łeś) uczestnikiem programu 2018 masz prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z niego i przystąpieniu do edycji 2019;
 • Osoby, które uczestniczyły w programie 2018, ale zakończyły ten udział (czyli albo otrzymały wybraną walizkę albo zrezygnowały z programu) automatycznie przystępują do programu 2019 z pierwszym dniem swojej pracy, o ile przypada on w terminie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku;
 • Opiekunki i opiekunowie, którzy rozpoczęli lub rozpoczną współpracę z CareWork w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku staną się uczestnikami programu lojalnościowego 2019, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji, w dowolnym terminie;
 • Punkty gromadzona w ramach programów 2018 i 2019 nie sumują się.

W jaki sposób naliczane są punkty i jak długo można je gromadzić?

 • Punkty naliczamy w sposób łatwy i przejrzysty. Za każdy dzień (24 godz.) przepracowany na zleceniu w Niemczech osobie uczestniczącej w programie przyznamy 1 punkt. Kolejne dni świadczenia usług opiekuńczych na terenie Niemiec i na rzecz organizatora programu, które uprawniają do uzyskania punktów, powinny być zgodne z terminami podanymi w umowie oraz ze stanem faktycznym. Do premiowanego punktami czasu pracy nie wliczają się dni potrzebne na dojazd do pracy oraz powrót do domu;
 • Wszystkim uczestnikom programu punkty naliczamy automatycznie. Nie ma więc potrzeby składania żadnych dodatkowy raportów czy innych dokumentów. To na CareWork spoczywa odpowiedzialność za kontrolę stanu punktów każdej opiekunki i każdego opiekuna;
 • Każda z osób uczestniczących w programie lojalnościowym CareWork może zbierać punkty dokładnie przez 365 dni kalendarzowych – licząc od dnia przystąpienia do programu, czyli najwcześniej od dnia 1 stycznia 2019 roku (w przypadku osób przebywających w tym czasie na zleceniu) lub od pierwszego dnia zlecenia, które rozpocznie się w terminie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku;
 • Okres 365 dni kalendarzowych, w trakcie których gromadzić można punkty, jest więc indywidualny w odniesieniu do każdego uczestnika programu. Dla niektórych rozpocznie się on i zakończy wcześniej, dla innych – później, ale dla wszystkich będzie równy i sprawiedliwy.

Do czego uprawniają zebrane punkty?

 • Uczestników programu lojalnościowego zgromadzone przez nich punkty uprawniają do najprzyjemniejszego – odbioru nagrody gwarantowanej, czyli jednej z trzech walizek renomowanej, polskiej marki Ochnik, która produkuje galanterię najwyższej jakości i pochwalić może się oryginalnym wzornictwem;
 • Nagrody oferowane przez CareWork – walizki Ochnik – występują w trzech rozmiarach, z których każdy wart jest inną liczbę punktów;
 • Osoby, które chcą otrzymać małą walizkę Ochnik powinny w okresie 365 dni zebrać minimum 210 punktów;
 • Osoby, które wolą walizkę średnią potrzebować będą co najmniej 240 punktów;
 • Osoby, które mają ochotę otrzymać największą walizkę, zgromadzić muszą nie mniej niż 270 punktów;
 • Podczas zbierania punktów ważna jest dowolność – jeśli zbierzemy już taką ich liczbę, która upoważni nas do odbioru małej walizki, możemy samodzielnie zdecydować, czy chcemy ją dostać, czy też zbieramy punkty dalej. Podobnie, jeśli zgromadzimy punkty potrzebne do otrzymania średniej walizki. Możemy ją otrzymać lub zbierać dalej, jeśli chcemy dostać największą walizkę, a nasz czas udziału w programie nie dobiegł jeszcze końca;
 • Odbiór dowolnej z nagród kończy udział danej osoby w programie lojalnościowym. Od momentu przekazania nam decyzji o chęci odbioru nagrody, punkty nie będą już dalej naliczane.

Czy warto gromadzić punkty w programie lojalnościowym „Dziękujemy, że jesteście z CareWork” i jak dowiedzieć się o nim czegoś więcej?

 • Oczywiście tak! Oczywiście warto! Gromadzenie punktów nic nie kosztuje, a zyskać można nie tylko ładne i przydatne, ale też wartościowe nagrody;
 • Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów oraz zapoznaj z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Do pobrania:

P.S. Informacja o programie lojalnościowym 2018 znajduje się tutaj.

praca opieka Niemcy

© 2015-2019 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork