Zakończenie realizacji międzynarodowego projektu „Rozwój, adaptacja, transfer i popularyzacja modułowego systemu kształcenia personelu pielęgniarskiego stacjonarnej i domowej opieki nad osobami młodymi”

Opieka nad młodymi osobami niepełnosprawnymi wiąże się z szeregiem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które nie występują w przypadku opieki nad osobami starszymi z porównywa

Partnerzy projektu

lnymi ułomnościami, lub pojawiają się w innym nasileniu. Ta z pozoru oczywista myśl stanowi de facto ogromne wyzwanie dla systemów wsparcia oraz opieki stacjonarnej i niestacjonarnej. Przez lata bowiem mechanizmy pomocy nastawione były głównie na seniorów, nie uwzględniając specyficznej sytuacji osób młodych.

Problem ten w pierwszej kolejności zdiagnozowały podmioty, które profesjonalnie, od wielu lat angażują się w opiekę nad osobami starszymi. Widoczny był on zarówno w przystosowaniu podmiotów, jak i merytorycznym przygotowaniu personelu. Temat był rzadko omawiany w ramach debaty publicznej, nie pojawiał się w systemach kształcenia i szkolenia.

Próbą odpowiedzi na zastaną sytuacją, a także pierwszym krokiem w kierunku jej naprawy, było zawiązanie międzynarodowego partnerstwa instytucji z Polski, Niemiec i Rumunii, z których każda posiada unikalne doświadczenia i umiejętności w odniesieniu do branży opiekuńczej. Projekty „Opieka nad osobami młodymi” realizowane były przez instytucje, które tworzą systemy edukacyjne we wskazanych krajach, kształcą kadrę opiekuńczą lub zajmują się opieką. Jego liderem była niemiecka Diakonia, od 130 lat organizująca opiekę nad osobami niesamodzielnymi w swoich ośrodkach na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Wśród pozostałych partnerów wskazać należy Joannitów – prowadzących na terenie Niemiec szereg szpitali i przedszkoli, Panią Profesor Barbarę Knigge-Demal – osobę współtworzącą aktualny system kształcenia modułowego pielęgniarek i pielęgniarzy u naszych zachodnich sąsiadów, Praxishochschule w Köln, rumuńską Diakonię oraz firmę CareWork. Podczas testowania i dopracowywania modułów edukacyjnych na terenie Polski projekt wspierany był przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu.

Międzynarodowe projekty pod wspólną nazwą „Opieka nad osobami młodymi” trwały łącznie cztery lata, a polegały głównie na transferze wiedzy w obszarze opieki nad niesamodzianymi osobami młodymi. Jego efektem jest wypracowanie zaawansowanego, 16-modułowego programu edukacyjnego opartego o doświadczenia niemieckie, rumuńskie oraz polskie. Program odnosi się zarówno do kształcenia zawodowego, jak i wyższego. Jego wartością dodaną jest możliwość zastosowania poszczególnych modułów w szkoleniach osób funkcjonujących w szeroko rozumianej branży opiekuńczej, a tym samym podniesienie ich kompetencji.

Po czterech latach owocnych działań firma CareWork pragnie podzielić się z Państwem wynikami i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. Poniżej udostępniamy do pobrania pełny pakiet materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach naszej międzynarodowej współpracy.

 

Pobierz pełny pakiet materiałów dydaktycznych z projektu „Junge Pflege”

 

© 2015-2019 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork