Osteuropäische Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege

(Wschodnioeuropejski personel opiekuńczy w opiece domowej)

Sympozjum w sprawie opieki domowej w NiemczechTak brzmi tytuł międzynarodowego sympozjum, które w dniu 29 września 2017 roku organizuje Institut für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik (Instytut Badań nad Opieką, Gerontologią i Etyką) w Evangelische Hochschule Nürnberg (Ewangelickiej Szkole Wyższej w Norymberdze). Poza przedstawicielami środowisk naukowych do zaprezentowania swoich doświadczeń i poglądów zaproszony został także Pan Michael Gomola – jeden z właścicieli firmy CareWork.

Sympozjum jest odpowiedzią na sytuację, w której wsparcie personelu opiekuńczego z Europy Wschodniej, świadczone na rzecz osób wymagających stałej opieki w Niemczech, jest powszechną usługą, z której korzysta coraz większy odsetek rodzin. Wsparcie takie z jednej strony jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala osobom niesamodzielnym na pozostanie we własnym domu. Z drugiej, okolicznością, która pociąga za sobą szereg konsekwencji, problemów i pytań, które domagają się odpowiedzi i rozwiązań.

Zagadnienia i problemy

Wśród wskazanych zagadnień pojawiają się więc między innymi kwestie dotyczące:

 • jakości wsparcia w obszarze opieki,
 • najlepszego modelu zatrudniania personelu,
 • regulacji płacowych,
 • unormowań dotyczących czasu wolnego
 • ubezpieczenia dla opiekunów.

Przyczynkiem do odpowiedzi na tak postawione pytania oraz próbą wskazania gotowych rozwiązań dla problemów szeroko rozumianej branży opiekuńczej, jest szereg realizowanych obecnie projektów badawczych i teoretycznych. Jednym z nich jest wrześniowe sympozjum, w którym uczestniczyć będą eksperci i praktycy z Polski oraz Niemiec. Ich celem będzie wspólne poszukiwanie etycznie odpowiedzialnych kroków, które w przyszłości pozwolą na lepsze ustosunkowanie się do materii dotykającej opieki domowej.

Wrześniowe sympozjum podzielone zostanie na trzy bloki tematyczne. Będą się one koncentrować kolejno na:

 • podstawowych zagadnieniach opieki domowej,
 • praktycznej perspektywie działalności branży oraz
 • spojrzeniu naukowym.

Wśród zaplanowanych do omówienia szczegółowych tematów warto wspomnieć między innymi o:

 • stosunku niemieckiego prawa pracy do opiekunek domowych,
 • roli agencji pośredniczących i delegujących pracowników do Niemiec oraz
 • sytuacji życiowej i zawodowej polskich kobiet w opiece domowej w Niemczech, omówionej na podstawie prowadzonych badań.
CareWork

Michael Gomola

Przedstawiciel CareWork – Pan Michael Gomola – swoją prelekcję Best Practice aus den EU-Ländern. 24 Stunden-Betreuung: Bericht über 12 Jahre Praxiserfahrung (Najlepsze praktyki z krajów Unii Europejskiej. Opieka 24h: raport z 12 lat doświadczenia praktycznego) wygłosi w drugim bloku sympozjum. Z dumą informujemy, że Pan Gomola jest jedynym przedstawicielem polskich firm zajmujących się świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobami starszymi w Niemczech, który poproszony został o przedstawienie swoich spostrzeżeń podczas sympozjum. Fakt ten doskonale wpisuje się w realizowaną od wielu lat misję CareWork, który za jeden ze swoich nadrzędnych celów uznaje kreowanie standardów branży opiekuńczej i propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Wydarzenie zakończone zostanie dyskusją prelegentów – ekspertów naukowych i praktyków – oraz uczestników spotkania. Debata dotyczyć będzie aspektów prawnych, perspektyw dla pomocy osobom starszym, teoretycznym aspektom opieki, sprawom opiekunek oraz polskiemu punktowi widzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem sympozjum 

Sprawdź również: