Opieka Niemcy – związek Bundesverband häusliche Senioren Betreuung e.V. (BHSB) w dniu 30 października br. przyznał w trakcie walnego zgromadzenia członków po raz pierwszy nagrodę „Best performing member 2015“. Pierwszym laureatem nagrody została firma CareWork . Nagroda została nam przyznana za nadzwyczajne i skuteczne zaangażowanie w działalność BHSB. Brano pod uwagę cały okres funkcjonowania związku od momentu jego powstania w 2007 roku.

O przyznaniu nagrody CareWork zadecydował przede wszystkim system obsługi klientów. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i przejrzystości nasz model gwarantuje obiektywne zadowolenie klientów. To zadowolenie przekłada się na pozytywną ocenę firmy przez klientów. Jako członek BHSB firma CareWork wyróżniła się aktywnym uczestnictwem w grupach roboczych BHSB. Znacząco wspieramy działalności związku przez publiczne wystąpienia, prezentacje i dyskusje. Ponadto firma CareWork wspierała BHSB systematycznymi i profesjonalnymi działaniami w obszarze public relations. Regularnie popularyzujemy również komunikaty prasowe BHSB. Członkowie BHSB docenili również  profesjonalną, przejrzystą i wizualnie atrakcyjną obecność CareWork w internecie. Jest ona powiązana z wyjątkowo sprawnym funkcjonowaniem w mediach społecznościowych.

Opieka Niemcy – działania BHSB

BHSB to stowarzyszenie niemieckich agencji pośredniczących w zatrudnianiu pomocy domowych i opiekunów osób starszych w formie 24-godzinnej opieki sprawowanej w domu podopiecznego. Do  BHSB należy aktualnie 15 agencji. Celem organizacji jest podnoszenie w Niemczech jakości usług i poziomu świadomości w zakresie opieki nad osobami starszymi i wymagającymi pomocy (Opieka Niemcy).

Oprócz organizacji różnego rodzaju spotkań branżowych BHSB angażuje się na rzecz zachowania przejrzystości i profesjonalizmu oraz wyznaczania wysokich standardów w opiece nad osobami starszymi. Najważniejszym celem związku jest zapewnienie bezpieczeństwa agencjom, rodzinom osób objętych opieką oraz personelowi opiekuńczemu. Drugim punktem ciężkości jest przekonanie rodzin i opiekunów, że tylko dzięki rzetelnej, działającej legalnie agencji takie bezpieczeństwo mogą osiągnąć. BHSB popularyzuje formułę 24-godzinnej opieki w domu świadczonej przez opiekunki i opiekunów z Europy Wschodniej. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że jest to najlepsza alternatywa dla umieszczenia bliskich w domu seniorów.

Co dla nas oznacza ta nagroda?

Do zadań i celów BHSB należy utrzymywanie zgodności ze standardami jakości oraz realizacja wymogów w zakresie przejrzystości w opiece domowej i pielęgnacji. Dlatego też przyznana CareWork przez BHSB nagroda „Best performing member 2015“ to nie tylko zaszczyt, ale również zobowiązanie. Zobowiązanie do utrzymywania aktualnej jakości świadczonych usług i do dalszego wspierania BHSB przynajmniej na poziomie obecnego zaangażowania.

Opieka Niemcy

Opieka Niemcy

Fot. BHSB (opieka Niemcy)

 

Sprawdź również:

© 2015-2019 Praca w opiece w Niemczech od zaraz – CareWork