W imieniu partnerów projektu pn. „Rozwój, adaptacja, transfer i popularyzacja modułowego systemu kształcenia personelu pielęgniarskiego stacjonarnej i domowej opieki nad osobami młodymi” serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej zarówno aktywności podejmowane w jego ramach przez ostatnie dwa lata, jak i osiągnięcia – wypracowane modele działań oraz wyciągnięte wnioski.

Celem pełnego przedstawienia problemu tematyka spotkania wzbogacona została także o wystąpienia osób na co dzień podejmujących interesującą nas tematykę oraz o głos osoby, która ze względu na osobistą sytuację od strony praktycznej ocenić może rzeczywisty sposób funkcjonowania systemu opieki nad osobami młodymi w naszym kraju.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem grup odbiorców, w tym osób, którym ze względu na wykonywany zawód kwestia organizacji opieki nad osobami młodymi jest szczególnie bliska. Uczestnictwo w wydarzeniu polecamy zarówno tym z Państwa, którzy
z poruszanymi kwestiami stykają się w formie praktycznej, jak i zajmującym się nim od strony teoretycznej.

Konferencja odbędzie się 12 czerwca 2018 roku, w godzinach 10.00-14.00, w auli A1 Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi oraz prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kpohl@carework.pl do dnia 5 czerwca 2018 roku.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie do udziału w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową lub telefoniczną.

 

Do pobrania:

 

Sprawdź również: