29 września 2017 roku jeden z właścicieli firmy CareWork – Pan Michael Gomola – uczestniczył jako prelegent w międzynarodowym sympozjum „Osteuropäische Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege” (Wschodnioeuropejski personel opiekuńczy w opiece domowej) w Norymberdze. Sympozjum zostało zorganizowane przez Institut für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik (Instytut Badań nad Opieką, Gerontologią i Etyką). Instytut jest częścią Evangelische Hochschule Nürnberg (Ewangelickiej Szkole Wyższej w Norymberdze). Podczas spotkania, które zgromadziło zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu, szeroko dyskutowane były zagadnienia związane z pracą opiekunek osób starszych w Niemczech.

CareWork na spotkaniu w Norymberdze

Warto zaznaczyć, że Pan Michael Gomola był jedyną osobą, która na sympozjum reprezentowała polskie firmy świadczące usługi opiekuńcze w Niemczech. Tym samym spoczęła na nim odpowiedzialność rzetelnego ukazania wad i zalet obecnie funkcjonującego systemu. Pan Gomola zwracał również uwagę zebranych na najważniejsze wyzwania, jakie niewątpliwie stoją przed całą branżą usług opiekuńczych. Szczególnie ze względu na postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa.

sympozjum-opieka-w-Niemczech

Michael Gomola na sympozjum „Osteuropäische Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege”, Norymberga, 29 września 2017

Wśród tematów, które zgromadzonemu audytorium przedstawił Pan Gomola, za najważniejsze uznać należy trzy kwestie:

  • dodatkowe wsparcie finansowe, które mogłoby zostać udzielone przez państwo niemieckie na rzecz seniorów decydujących się spędzić starość w swoich domach rodzinnych i chcących opłacić całodobową, profesjonalną pomoc opiekunki/opiekuna,
  • problem wciąż rozwijającej się szarej strefy w zawodzie opiekunek, wśród których jedynie około 20 tys. zatrudnionych jest legalnie, a szacunkowo aż 220 tys. pracuje „na czarno”,
  • konieczność wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dla usług opiekuńczych z zamieszkaniem świadczonych w domu osoby starszej.

Co dalej?

Podsumowaniem wrześniowej konferencji było powołanie grupy badawczej, w której pracach czynnie uczestniczyć będzie firma CareWork. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki pozytywnie wpłyną na rozwój wysokiej jakości standardów w branży opiekuńczej. Jesteśmy przekonani, że tylko budowanie wysokich standardów w całej branży ma sens. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie jakości i świadczenie usług w oparciu o etyczne reguły. W opiece nad seniorami ma to niebagatelne znaczenie.

Sprawdź również: