W pracy opiekunki i opiekuna osób starszych codziennie mamy do czynienia z chorobami i  problemami wynikającymi ze słabości starczej.  I nie dopuszczamy za często do siebie myśli, że nam również może się coś przydarzyć, że choroby i problemy to nie jest tylko immamentny  towarzysz starości. A jednak …..

Ciężko zachorowała jedna z naszych koleżanek – opiekunek, związana z nami od 3 lat. Pani Ewa wiele lat pracowała jako nauczycielka. Zmieniła zawód na pomaganie innym – została opiekunką osób starszych w Niemczech. Skromna, sympatyczna osoba z wielkimi zasobami empatii. Lubiana i przez zmienniczki i przez podopiecznych.

A teraz jest chora …. Codziennie musi dojeżdżać na terapię ratującą życie ponad 180 km. Jest za słaba, żeby podróżować pociągiem i „za zdrowa”, żeby NFZ chciał sfinansować jej przejazdy.

Zbiórka koleżeńska

Na prośbę przyjaciółki i zmienniczki Pani Ewy postanowiliśmy zorganizować zbiórkę koleżeńską na zakup paliwa na dojazdy na leczenie. Każdy – pracownicy administracyjni, opiekunowie i opiekunki z naszej firmy, mogą złożyć w dniach od 4 do 16 czerwca 2018 dobrowolny datek na rzecz naszej koleżanki z pracy.

Ze względu na przepisy dotyczące organizowania zbiórek pieniężnych, datki możemy zbierać wyłącznie w biurach naszej firmy w Poznaniu, ul. Winklera 1 i w biurze w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 9  w gotówce.

W Poznaniu nadzór nad przebiegiem zbiórki koleżeńskiej sprawuje nasz kolega Szymon Ratajczak, a w Gliwicach Krystyna Klimek.